ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการวางแผนการเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการวางแผนการเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการวางแผนการเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย โดยมีนายอจิตต์ กุมาร์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงินให้แก่บริษัทชั้นนำมากว่า 14 ปี มาให้ความรู้และคำปรึกษาแก่คนไทยในมาเลเซียจำนวน 12 คน เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าก่อนการเริ่มต้นธุรกิจ
 
On 4 September 2016, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, organized a workshop for the Thai community on the topic of financial planning for business start-ups. In this workshop, Mr Ajitt Kumar, who has over 14 years of experience in financial planning, discussed with the 12 participants about methods for valuation of businesses before embarking on an investment.