ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนายกสมาคมประวัติศาสตร์แห่งรัฐเกดะห์ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนายกสมาคมประวัติศาสตร์แห่งรัฐเกดะห์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับดาโต๊ะ ฮัจญี วัน ซัมซุดิน บิน โมฮัมมัด ยูโซฟ นายกสมาคมประวัติศาสตร์แห่งรัฐเกดะห์ ซึ่งขอเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณส่วนราชการไทยที่ได้ให้การสนับสนุนการเดินทางไปทำวิจัยของคณะฯ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทั้งสองได้มีโอกาสหารือกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานระหว่างรัฐเกดะห์หรือไทรบุรีกับประเทศไทย และแนวทางการใช้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีนี้ในการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือในอนาคต
 
On 26 August 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, welcomed YBhg Dato' Dr Haji Wan Shamsudin bin Mohd Yusof, President of the Historical Society of the State of Kedah Darul Aman, who paid a call to express his appreciation on the assistance rendered by Thai agencies during the visit of his delegation earlier this month. During this meeting, the two had an opportunity to exchange information and views on the amicable relations between Thailand and the State of Kedah, and ways the good relations could be used to promote fruitful cooperation in the future.