ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ร่วมกับชมรมเอแอลซีไทยในมาเลเซียจัดนิทรรศการ "Thai Arts and Crafts: a Tribute to Majesty the Queen" ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์-บุหงารายา โดยจัดสาธิตงานศิลปหัตถกรรมไทย อาทิ การจักสานกระจูด หน้าแฝก เตย และปาหนัน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอื่น ๆ จากพื้นที่ภาคใต้ของไทย อาทิ ผ้าไหม เรือกอและ และดอกไม้สีทอง ให้ผู้แทนคณะทูตและชาวมาเลเซียที่สนใจได้เข้าชม เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญในการส่งเสริมศิลปาชีพให้แก่ชาวไทยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ โดยมีดาติน เซรี อิสมาลินา บินติ ฮัจญี อิสมาอิล ภริยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียร่วมเปิดงาน และมีเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ อาทิ สิงคโปร์ กัมพูชา เกาหลีใต้ เมียนมาร์ แอลจีเรีย เวเนซูเอลา กานา ปาเลสไตน์ ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนและจีน นักธุรกิจมาเลเซีย และถึงชาวมาเลเซียอื่น ๆ ที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย เข้ารวมชมงานตลอดวันมากถึงกว่า 200 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร กรุงกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มจิตอาสาเพื่อแผ่นดินเกิด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา Harnn และบริษัท Better Vision Eyecare จำกัด
 
On 12 August 2016, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, in collaboration with ALC Thailand, organized an exhibition entitled "Thai Arts and Crafts: A Tribute to Her Majesty the Queen" at Rajaphruek-Bungaraya Hall to demonstrate and showcase Thai craftsmanship ranging from wickerwork and fruit carving to silk making and smaller handicrafts from Southern Thailand, which were either initiated or inspired by Her Majesty Queen Sirikit, on the occasion of Her Majesty's 84th Birthday Anniversary. The exhibition was officiated by Y.Bhg. Datin Seri Ismalina Ismail, spouse of the Deputy Minister of Foreign Affairs of Malaysia, and was attended by over 200 people, including Ambassadors and members of the Diplomatic Corps and their spouses, prominent Malaysian businesspersons, and various Malaysian Friends of Thailand, who were very much impressed by the works and dedication of Her Majesty the Queen towards the wellbeing of the Thai people.
 
The exhibition was made possible by the support of various agencies, including the Office of SMEs Promotion of Thailand, Songkhla Office of Industrial Promotion, Tourism Authority of Thailand (Kuala Lumpur), Office of the Defence Attache (Kuala Lumpur), Pikunthong Royal Development Study Centre, Phumriang Silk Makers Society, FOBC Thai Volunteers Society, Harnn and Better Vision Eye Care.