ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยมุขมนตรีแห่งรัฐยะโฮร์เยี่ยมชมฟาร์มไข่ไก่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยมุขมนตรีแห่งรัฐยะโฮร์เยี่ยมชมฟาร์มไข่ไก่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้พบหารือดาโต๊ะ เซรี โมฮาเม็ด คาเล็ด บิน นอร์ดิน มุขมนตรีแห่งรัฐยะโฮร์ ตันซรี บุญสม สุวรรณมณีย์ สมาชิกวุฒิสภามาเลเซีย และผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (มาเลเซีย) ในโอกาสที่เครือฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบรรยายสรุปเกี่ยวกับฟาร์มและโรงคัดแยกไข่ไก่เดซารู ซึ่งเป็นโรงคัดแยกที่ทันสมัยที่สุดในมาเลเซีย โดยแต่ละโรงงานใช้เครื่องจักรในการดำเนินงานเป็นหลักและใช้คนควบคุมดูแลเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
 
On 4 August 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, had a meeting with YAB Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Menteri Besar of the State of Johor Darul Ta'zim, YBhg Tan Sri Boon Som A/L Inong, and senior executives of Charoen Pokphand Group (Malaysia) during a briefing session organized by CP for the Menteri Besar on the Eco-friendly Layer Chicken Farm and the Egg Grading House in Desaru.  CP’s Egg Grading House is known to be equipped with one of the most innovative and automated systems in the world today.