ข่าวกิจกรรม : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบปะนักเรียนและนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบปะนักเรียนและนักศึกษาไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เชิญพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาประชุมระดับรัฐมนตรีที่เมืองปุตราจายา มาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพบปะพูดคุยกับนักเรียนและนักศึกษาไทยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย และผู้แทนนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา โดยนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับนักเรียนและนักศึกษาไทยเกี่ยวกับผลการเรียนและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและนักศึกษาไทย ตลอดจนให้โอวาทเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างแดน รวมถึงได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนและนักศึกษาไทยด้วย
 
On 20 July 2016, the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, invited HE Gen. Surachet Chaiwong, together with officials from the Ministry of Education of Thailand, to visit the Embassy in order to meet representatives of Thai students in Malaysia. On this occasion, the Deputy Minister of Education discussed with the Thai student representatives as well as gave guidance to the students regarding their studies and lives in Malaysia. After the meeting, the Deputy Minister also presented sports equipment to the students in support of their activities.