ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้แทนชมรมจิตอาสาเพื่อแผ่นดินเกิด ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้แทนชมรมจิตอาสาเพื่อแผ่นดินเกิด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนชมรมจิตอาสาเพื่อบ้านเกิด นำโดยคุณเสริมสุข ฮุสเซน เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพแก่คนไทยในมาเลเซีย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่คนไทยที่สนใจ
 
On 5 July 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, had a meeting with a group of Thai volunteers in Malaysia, led by Khun Sermsuk Hussein, who has lived in Malaysia for over 40 years. The discussion covered areas including skills enhancement for Thai people who are living in Malaysia.