ข่าวกิจกรรม : อุปทูตฯ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อุปทูตฯ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นางสาวศิรินทรา จันทพันธ์ อัครราชทูตและอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับพลตรีวัลลภ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พร้อมด้วยคณาจารย์และนายทหารนักศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รวม 106 นาย ซึ่งเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมและจิตวิทยาของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปแก่คณะเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสังคมภายในประเทศ
 
On 20 June 2016, Miss Sirintra Chantapan, Minister and Chargé d'Affaires a.i. of the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, welcomed Major General Wanlop Dangyai, Commander of the Command and General Staff College of the Royal Thai Army, together with some 106 members of staff and students from the college, who paid a study visit to Malaysia.