ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ เยี่ยมนักเรียนไทยที่โรงเรียนมัธยมแห่งชาติสอนศาสนากัวลาลัมเปอร์ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ เยี่ยมนักเรียนไทยที่โรงเรียนมัธยมแห่งชาติสอนศาสนากัวลาลัมเปอร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทยในโครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลมาเลเซีย ที่โรงเรียนมัธยมแห่งชาติสอนศาสนากัวลาลัมเปอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นกับคณะครูและนักเรียนไทยเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในมาเลเซีย พร้อมทั้งมอบขนมและให้กำลังใจในการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฏอน ฮ.ศ. 1437 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนไทยจำนวน 55 คนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
On 20 June 2016, Ms Nipa Nirannoot, Minister-Counsellor, together with officials and student trainees from the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, visit Thai students at Kuala Lumpur Religious National Secondary School to discuss with teachers and students regarding their lives and studies in Malaysia, and to give the students encouragement for their religious obligation during the Holy Month. The delegation was warmly welcomed by the Principal, teachers and some 55 Thai students.