ข่าวกิจกรรม : อุปทูตฯ เยี่ยมนักเรียนไทยที่โรงเรียนประจำบูรณาการราวัง ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อุปทูตฯ เยี่ยมนักเรียนไทยที่โรงเรียนประจำบูรณาการราวัง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางสาวศิริทรา จันทพันธ์ อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทยในโครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลมาเลเซีย ที่โรงเรียนประจำเต็มรูปแบบบูรณาการราวัง เมืองราวัง รัฐสลังงอร์ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้คำปรึกษาแก่คณะครูและนักเรียนไทยเกี่ยวกับผลการเรียน การทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน และการใช้ชีวิตในมาเลเซียของนักเรียนไทย พร้อมทั้งมอบขนมและให้กำลังใจในการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฏอน ฮ.ศ. 1437 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
On 17 June 2016, Ms Sirintra Chantapan, Minister and Chargé d'Affaires a.i., together with officials and student trainees from the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, visited Thai students at Rawang Integrated Fully Residential School, Rawang Selangor, to discuss with teachers and students regarding their lives and studies in Malaysia, and to give the students encouragement for their religious obligation during the Holy Month. The delegation was warmly welcomed by the Principal, teachers and some 30 Form V Thai students.