ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ เยี่ยมนักเรียนไทยที่โรงเรียนประจำบูรณาการเจิมโปล ข่าว

ข่าวกิจกรรม : อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ เยี่ยมนักเรียนไทยที่โรงเรียนประจำบูรณาการเจิมโปล

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางสาวนิภา นิรันดร์นุต อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทยในโครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลมาเลเซีย ที่โรงเรียนประจำเต็มรูปแบบบูรณาการเจิมโปล เมืองบาตูกีกีร์ รัฐเนกรีเซมบีลัน เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้คำปรึกษาแก่คณะครูและนักเรียนไทยเกี่ยวกับผลการเรียน การทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน และการใช้ชีวิตในมาเลเซียของนักเรียนไทย พร้อมทั้งมอบขนมและให้กำลังใจในการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฏอน ฮ.ศ. 1437 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนไทยจำนวน 30 คนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
On 15 June 2016, Ms Nipa Nirannoot, Minister-Counsellor, together with officials and student trainees from the Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, visited Thai students at Jempol Integrated Fully Residential School, Batu Kikir, Negeri Sembilan, to discuss with teachers and students regarding their lives and studies in Malaysia, and to give the students encouragement for their religious obligation during the Holy Month. The delegation was warmly welcomed by the Principal, teachers and some 30 Thai students.