ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้แทนกลุ่มเพื่อนคนไทยในมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้แทนกลุ่มเพื่อนคนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยภริยา ได้ให้การต้อนรับผู้แทนกลุ่มเพื่อคนไทยในมาเลเซีย ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในด้านวิชาชีพและการริเริ่มธุรกิจให้แก่คนไทยในมาเลเซียในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่มาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียสามารถมีรายได้เลี้ยงชีพ
 
On 13 June 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, welcomed representatives from the group "Thai Friends in Malaysia", who paid a courtesy call to introduce the group and seek advice on skills training for Thai people in Malaysia.