ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐใกล้เคียง รวมประมาณ 100 คน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ที่วัดพุทธไทยเชตวัน อำเภอเปอตาลิง รัฐสลังงอร์ ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง และเสด็จฯ ทรงยกช่อฟ้าเมื่อปี 2505
 
On 9 June 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia led the Embassy and Team Thailand officials as well as members of the Thai Community in Malaysia in a morning prayer and merit making ceremony on the Auspicious Occasion of the 70th Anniversary of HM King Bhumibol Adulyadej's Accession to the Throne at Thai Buddhist Chetawan Temple, Petaling Jaya, Selangor.