ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ขึ้นที่ห้องประชุมราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเชิญวงดนตรีสตริงควินเท็ตจากวงดุริยางค์เยาวชนเทศบาลนครยะลา มาบรรเลงดนตรีพระราชนิพนธ์เป็นจำนวน  10 เพลง ให้แก่คณะทูตานุทูตและบุคคลสำคัญของมาเลเซียที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้เดินทางมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านคีตศิลป์ในครั้งนี้เต็มความจุของห้องประชุม กว่า 120 คน


On 1 June 2016, The Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, organized “An Evening of Royal Composition”, in Celebration of the Auspicious Occasion of the 70th Anniversary of the HM King Bhumibol Adulyadej of Thailand’s Accession to the Throne at the Embassy’s Ratchaphruek-Bungaraya Hall. The event featured a String Quintet from the Yala City Municipality Youth Orchestra playing 10 pieces of His Majesty’s Royal Composition for an audience of over 120, comprising members of the diplomatic corps, important guests and friends of Thailand in Malaysia.