ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ นำคณะนักธุรกิจมาเลเซียศึกษาโอกาสการลงทุนด้านยางพาราในประเทศไทย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ นำคณะนักธุรกิจมาเลเซียศึกษาโอกาสการลงทุนด้านยางพาราในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้นำคณะนักธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวกับยางพาราชั้นนำของมาเลเซีย อาทิ ท็อปโกลฟ (ผู้ผลิตถุงมือยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก) และคาเร็กซ์ (ผู้ผลิตถุงยางอนามัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก) เดินทางเยือนนิคมอุตสาหกรรมยางพาราที่ ต. ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อหารือกับผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับโอกาสและผลประโยชน์จากการลงทุนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราฯ เพื่อมุ่งสร้างอุตสาหกรรมยางพาราที่ครบวงจรและรักษาเสถียรภาพของราคายางพาราในประเทศไทย รวมถึงเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในตลาดกลางยางพารา จ. สงขลา เพื่อแสดงถึงจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นแหล่งวัตถุดิบยางพาราที่สำคัญที่สุดของโลก โดยผู้แทนภาคธุรกิจมาเลเซีย ได้แสดงความสนใจเบื้องต้นที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการเยี่ยมชมและหารือในครั้งนี้ไปประมวลเพื่อพิจารณาต่อไป
 
On 23-24 May 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, led a delegation of Malaysian business representatives from leading rubber-related companies such as Top Glove and Karex to visit the Rubber City and the central rubber market in Songkhla, Thailand. The objective of this visit is to facilitate discussion between the Malaysian business representatives and top executives of the Industrial Estate Authority of Thailand so the businesses can have sufficient information to make decision relating to their potential investment in the Rubber City.