ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ บรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ไทยคลับ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ บรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ไทยคลับ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง "คนไทยในต่างแดน" ต่อที่ประชุมไทยคลับ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ไทยคลับ ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน นอกเหนือจากการแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของไทยคลับ เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำถึงความสำคัญของคนไทยในต่างแดน รวมถึงไทยบุตรหลานที่อาจได้รับสัญชาติของประเทศที่อาศัยอยู่ไปแล้ว ในการเป็นทูตของประเทศไทย ส่งเสริมความนิยมชมชอบประเทศไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยหนึ่งในหน้าที่สำคัญของรัฐบาลไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยคือการเสริมสร้างศักยภาพให้คนไทยในต่างประเทศสามารถส่งเสริมเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่
 
On 16 May 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, gave a keynote address in Thai Club's 15th Anniversary Seminar at Ratchaphruek-Bungaraya Hall, Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur. In his remarks, having congratulated the achievements of Thai Club, HE the Ambassador stressed the importance of the role of Thai people abroad, regardless of their nationalities, in being ambassadors for Thailand, both by promoting Thailand and the relations between Thailand and their host countries, whether in the political, economic, or socio-cultural areas.