ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานฯ แก่ชาวมาเลเซีย ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานฯ แก่ชาวมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เป็นประธานในพิธีปิดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ และพิธีมอบขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเชฮุนคอร์ เมืองปีนัง โดยมีคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยจำนวนกว่า 50 คน เดินทางมาจัดทำขาเทียมโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยซึ่งสามารถผลิตขาเทียมได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง ให้แก่คนพิการชาวมาเลเซียจำนวน 190 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิฯ โดยมีนายลิม กวน เอ็ง มุขมนตรีแห่งรัฐปีนัง และนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ร่วมพิธีด้วย คนพิการที่ได้รับมอบขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้และครอบครัวได้แสดงความดีใจและปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสลุกขึ้นยืนและเดินได้อีกครั้ง รวมถึงขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยที่ได้เดินทางมาทำขาเทียมพระราชทานให้ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชวงศ์ไทย หลายคนได้ลุกขึ้นเดินไปมารอบหอประชุมที่จัดพิธีทันทีเมื่อได้รับการติดขาเทียมให้พร้อมด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
 
On 15 May 2016, HE Mr Damrong Kraikruan, Ambassador of Thailand to Malaysia, presided over the donning ceremony of prosthetic legs produced by the Prostheses Foundation of HRH the Princess Mother of Thailand for 190 Malaysians who with have lost or were born without legs. The event, which featured over 50 doctors and officials from Thailand visiting Malaysia to produce prosthetic legs for Malaysians using Thai technology, was organized and sponsored by the Che Hoon Khor Moral Uplifting Society in Penang.