ข่าวกิจกรรม : คณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : คณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดยนายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และนายครรชิต สิงห์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการธนาคาร ได้เข้าพบกับนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อุปทูต และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารอิสลามฯ ในมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย