ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต และคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การนักศึกษาฯ นำโดย น.ส. ฌาลิศา ธรรมวงศ์ นายกองค์การนักศึกษาฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ TU ASEAN Delegation โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติศาสต์ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย และให้โอวาทแก่คณะนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนและนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะด้วย

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ แล้ว คณะนักศึกษายังได้พบหารือกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเลเซีย สมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย และได้เข้าศึกษางานจากกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียอีกด้วย