ข่าวกิจกรรม : กิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Thai Pop Cultures through your lens”  ข่าว

ข่าวกิจกรรม : กิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Thai Pop Cultures through your lens”

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Thai Pop Culture Through Your Lens” โดยมีผู้ส่งภาพเข้ามาประกวดกว่า ๒๐๐ ภาพ ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย จากนั้น คณะกรรมผู้ทรง
คุณวุติประกอบไปด้วยผู้แทนจาก Photographic Society of Petaling Jaya และ The Photographic Society of Malaysia ได้คัดเลือกให้เหลือ ๑๐๐ ภาพ และให้คำแนนตามลำดับ จนได้ภาพที่ชนะทั้ง ๒๐ ภาพ แบ่งเป็น รางวัลที่ ๑ - ๓ รางวัลชมเชย ๑๗ รางวัล และรางวัล Popular vote อีก ๑ รางวัล ซึ่งได้ยอดไลค์ ๘๓๐ ไลค์ จากใน page Thai Trends in Malaysia ซึ่งเป็น page สำหรับเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม-ข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดย ท่านอัครราชทูต นายรุจ โสรัตน์ ได้กล่าวเปิดพิธี และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง ๒๐ คน พร้อมทั้งได้เดินชมนิทรรศการกับผู้ชนะด้วย