ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายเพลพระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นาย ณรงค์ ศศิธร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมครอบครัว และประชาชนชาวไทยในมาเลเซีย เข้าร่วมในพิธีเพืี่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นจำนวน ๑๐๐ คน