ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตฯ นายณรงค์ ศศิธร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชทีมประเทศไทย ประชาชนชาวไทยในมาเลเซียร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวม ๘๐ คน