ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ที่มาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 โดยมีคณะเดินทางทั้งสิ้นจำนวน 36 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปหัวข้อ "ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย" ร่วมกับนายอำนาจ พละพลีวัลย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา