ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สนับสนุนสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (TSAM) จัดโครงการสานฝันการกีฬา สานสัมพันธ์ นศ. “ไชโยเกมส์” ครั้ง ๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ข่าว

ข่าวกิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สนับสนุนสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (TSAM) จัดโครงการสานฝันการกีฬา สานสัมพันธ์ นศ. “ไชโยเกมส์” ครั้ง ๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้สนับสนุนสมาคมนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (TSAM) จัดโครงการสานฝันการกีฬา สานสัมพันธ์ นศ. “ไชโยเกมส์” ครั้ง ๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ มหาวิทยาลัยไซน์อิสลาม มาเลเซีย รัฐเนกิริ เซ็มบิลัน โดย TSAM ได้เชิญผู้แทนนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วมาเลเซียเข้าร่วม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ นายอำนาจ พละพลีวัลย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์ เลขานุการเอก ได้เข้าร่วมพิธีปิดและแจกเหรียญ/ถ้วยรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันกีฬาด้วย