ประกาศ : การขยายเคอร์ฟิวในพื้นที่ทะเลฝั่งตะวันออกของรัฐซาบาห์ ข่าว

ประกาศ : การขยายเคอร์ฟิวในพื้นที่ทะเลฝั่งตะวันออกของรัฐซาบาห์

(ล่าสุด: ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗) ด้วยกองบัญชาการตำรวจรัฐซาบาห์ได้ขยายประกาศห้ามเดินเรือหรือทำกิจกรรมใด ๆ ("เคอร์ฟิว") ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ในพื้นที่ทะเล (ประมาณ ๓ ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง) ตั้งแต่ตันจุงปุนดารัส (Tanjung Pundaras) จนถึงท่าเรือตาเวา (Jeti Tawau) ในเมืองซันดากัน (Sandakan) กินาบาตางัน (Kinabatangan) ลาฮัดดาตู (Lahad Datu) เซิมปอร์นา (Semporna) กูนัก (Kunak) และตาเวา (Tawau) รวมความยาว ๓๖๒ ไมล์ทะเล กินพื้นที่ทะเลทางตะวันออกของรัฐซาบาห์รวมประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ตารางไมล์ทะเล มีผลตั้งแต่คืนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนกว่าจะมีประกาศเป็นอื่น
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยในบริเวณและใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการมาเลเซียต่อไป