ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข่าว

ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเชิญประชาชนชาวไทย
ในมาเลเซียร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 วันที่               วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

 เวลา               ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สถานที่           ห้องรับรอง ชั้น ๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ  เลขที่ ๒๐๖ จาลันอัมปัง กรุงกัวลาลัมเปอร์

การแต่งกาย   ชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีอื่น ๆ 

                  
๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

วันที่                วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

เวลา                ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

                        และพลังของแผ่นดิน

                        ๑๑.๐๐ น. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

                        ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สถานที่            ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา ชั้น ๑ สถานเอกอัครราชทูต เลขที่ ๒๐๖ จาลันอัมปัง กรุงกัวลาลัมเปอร์

การแต่งกาย        สุภาพบุรุษ : ชุดขอเฝ้า/เสื้อพระราชทาน (แขนยาว)
                            สุภาพสตรี : ชุดไทยอัมรินทร์/ชุดไทยจิตรดา/ ชุดผ้าไทย (แขนยาว)
                            โทนสีเหลือง

 

                   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์จะลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ กรุณาแจ้งข้อมูลการเข้าร่วมมาที่ info@thaiembassy.my ด้วย จะขอบคุณมาก

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

        ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒