ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ข่าว

ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเชิญประชาชนชาวไทยในมาเลเซียร่วมลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การลงนามถวายพระพร 
วันที่ วันเสาร์ที่ ๑ – วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
สถานที่ ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา ชั้น ๑ สถานเอกอัครราทูตฯ 
เลขที่ ๒๐๖ จาลัน อัมปัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีอื่น ๆ

๒. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตร
วันที่ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
        ๑๑.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล 
                       แด่พระภิกษุสงฆ์
        ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
สถานที่  ห้องราชพฤกษ์-บุหงารายา ชั้น ๑ สถานเอกอัครราทูตฯ 
             เลขที่ ๒๐๖ จาลัน อัมปัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
การแต่งกาย  ชุดไทยอัมรินทร์/ไทยจิตรลดา/ไทยประยุกต์ หรือชุด 
                    สุภาพโทนสีเหลืองหรือสีอื่น ๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒