ประกาศ : ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อค้นหาชื่อและตรวจสอบจังหวัดและเขตที่ตนเองมีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่ ข่าว

ประกาศ : ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อค้นหาชื่อและตรวจสอบจังหวัดและเขตที่ตนเองมีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่

โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและเปิดไฟล์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (มีคูหา 4 แห่ง ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองคูชิง เมืองยะโฮร์บารู และเมืองกวนตัน) 

หลังจากนั้น กด Ctrl+F และพิมพ์ชื่อตนเองในกล่องที่ปรากฏที่มุมขวาบน เพื่อค้นหาชื่อและตรวจสอบจังหวัดและเขตที่ตนเองมีสิทธิเลือกตั้ง