ข่าวกิจกรรม | Activities 

ดูทั้งหมด

 

Royal Thai Embassy

206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Tel. (60 3) 2145-8004, 2148-8222, 2148-8350, 2148-8420

Fax (60-3) 2148-6527, 2148-6615

E-mail: thaikula@mfa.go.th

 

ติดต่อฝ่ายกงสุลและตรวจลงตรา /
Consular and Visa Section

Tel.      : (60-3) 2143-2107, 2143-2125, 2143-2127

Fax.     : (60-3) 2148-6573

E-mail : consular@thaibizmalay.com 

 

นิสิต/นศ. ฝึกงาน

 

Embassy Holidays 2015

Embassy Holidays 2016

Embassy Map