•  สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐใกล้เคียงร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา โดยสามารถลงนามได้ที่บริเวณชั้น 2 อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 206 ญาลันอัมปัง ตามวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 

ข่าวกิจกรรม | Activities 

ดูทั้งหมด

 

Royal Thai Embassy

206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

Tel. (60 3) 2145-8004, 2148-8222, 2148-8350, 2148-8420

Fax (60-3) 2148-6527, 2148-6615

E-mail: thaikula@mfa.go.th

 

ติดต่อฝ่ายกงสุลและตรวจลงตรา /
Consular and Visa Section

Tel.      : (60-3) 2143-2107, 2143-2125, 2143-2127

Fax.     : (60-3) 2148-6573

E-mail : consular@thaibizmalay.com 

             : consulkl@gmail.com

 

นิสิต/นศ. ฝึกงาน

 

Embassy Holidays 2015

Embassy Map