ข่าว / News : 23 ม.ค. 2561 - คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ News

ข่าว / News : 23 ม.ค. 2561 - คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เยี่ยมสถานกงสุลใหญ่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษา ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงาน “Cultural Dinner” in relation to Exchange Student Programme between Universiti Malaysia Kelantan (UMK) and Prince of Songkla University, Surat Thani Campus ที่มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน
ได้เดินทางมาเยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะ

On 23 January 2018 a group of Professors and students from the Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, led by
Dr. Tule Sirikitputtisak, Assistant President for International Affairs and Cooperative Education, who came to participate in the “Cultural Dinner” in relation to Exchange Student Programme between Universiti Malaysia Kelantan (UMK) and Prince of Songkla University, Surat Thani Campus at the Universiti Malaysia Kelantan (UMK) , Kota Bahru, Kelantan, paid a visit to the Royal Thai Consulate-General. On this occasion, Acting Consul General, together with the Consulate-General’s officials, welcomed and gave a briefing to the group.