ข่าว / News : 22 ม.ค. 2561 - ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10” เยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ฯ News

ข่าว / News : 22 ม.ค. 2561 - ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10” เยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10” ประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 40 คน นำโดยนายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้เดินทางมาเยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสดังกล่าว รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปแก่คณะ

On 22 January 2018 a group of participants for the “National Security Management for Senior Executives Course”, consisting of 40 executives from public and private sectors, leaded by Mr. Kiatisak Vorachitranont, Deputy Director (Administration) of the National Intelligence Agency paid a visit to the Royal Thai Consulate-General in Kota Bharu. On this occasion, Acting Consul General, together with the Consulate-General’s officials, welcomed and gave a briefing to the group.