ข่าว / News : 19 ธ.ค. 2560 ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ News

ข่าว / News : 19 ธ.ค. 2560 ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานภาพวาดฝีพระหัถต์ทรงขอบใจพสกนิกรและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง