ข่าว / News : 3 พ.ย 2560 เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 News

ข่าว / News : 3 พ.ย 2560 เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมสยามรัฐกลันตัน ที่วัดพิกุลทองวราราม อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน

Acting Consul General to Kota Bharu, along with officials and staff of the Royal Thai Consulate – General, Kota Bharu, joined the Loy Krathong Festival 2017 organised by the Siam Society in Kelantan at Wat Pikulthong Vararam, Tumpat, Kelanatan on 3 November 2017.