ข่าว / News : 26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  News

ข่าว / News : 26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดพิกุลทองวราราม อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ พร้อมครอบครัว ชาวไทยที่พำนักในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู รวมทั้งชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันเข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 500 คน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่พร้อมครอบครัว จิตอาสาเฉพาะกิจเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชาวไทยที่พำนักในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน วัดพิกุลทองวราราม สมาคมสยามรัฐกลันตัน และสำนักงานคณะสงฆ์รัฐกลันตัน ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดพิธีฯ

อนึ่ง สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ง Mobile App สำหรับใช้กับแผ่นพับที่ระลึกได้ที่ https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74358

 

The Royal Thai Consulate-General, Kota Bharu , organised the Ceremony of Sandalwood Flower Offering on the occasion of the Royal Cremation of HM King Bhumibol Adulyadej at Wat Pikulthong Vararam, Tumpat, Kelantan on 26 October 2017. Approximately 500 people were present in the ceremony, including officials and staff of the Royal Thai Consulate-General with their families, Thais living in Kelantan and Terengganu, as well as Malaysians of Thai descendants in Kelantan.

In this regard, the Royal Thai Consulate-General wishes to express its appreciation for officials and staff of the Royal Thai Consulate-General with their families, volunteers for the Royal Cremation of HM King Bhumibol Adulyadej, Thais living in Kelantan and Terengganu, Malaysians of Thai descendants in Kelantan, Wat Pikulthong Vararam, Siamese Society in Kelantan, and office of the Majlis Sangkha of Kelantan for their supports and cooperation in the preparation and organising of the Ceremony.

Commemorative brochure for the Royal Cremation of HM King Bhumibol Adulyadej is available for downloading at https://oer.learn.in.th/search_detail/result/74358