ประกาศ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ขอให้คนไทยที่อยู่ในรัฐกลันตันและตรังกานูเฝ้าระวังอันตรายจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย News

ประกาศ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ขอให้คนไทยที่อยู่ในรัฐกลันตันและตรังกานูเฝ้าระวังอันตรายจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย