ประกาศ : วันหยุดของ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ News

ประกาศ : วันหยุดของ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Announcement: Royal Thai Consulate-General, Kota Bharu official holidays on Monday 5 December 2017.
 
Pengumuman: Pejabat Konsulat Jeneral Diraja Thai, Kota Bharu akan ditutup pada hari Isnin, 5 Disember 2017 sempena hari Kebangsaan Thailand dan hari Bapa di Thailand.