Event : สถานกงสุลใหญ่ ขอเชิญชวนชาวไทยมาร่วมทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน News

Event : สถานกงสุลใหญ่ ขอเชิญชวนชาวไทยมาร่วมทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน

 

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีวัดไทยทั้งสิ้นจำนวน 20 วัด และสำนักสงฆ์อีกเป็นจำนวนมาก และวัดไทยเกือบทั้งหมดเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และยังมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ทาง อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยสยามที่นี่เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ปัจจุบันวัดต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่นิยมบวชเป็นสมณเพศ ที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้พยายามส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาขึ้นในรัฐกลันตันอย่างต่อเนื่อง และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนชาวไทยให้มาประกอบศาสนกิจในรัฐกลันตันบ้าง เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการทอดผ้าป่า เป็นต้น                        

อนึ่ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน” โดยนายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะข้าราชการ และประชาชนจากนราธิวาส จำนวน 148 คน เดินทางมาทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน โดยมีวัดต่าง ๆ ที่ได้ไปเยือน ดังนี้

                           1. วัดพิกุลทองวราราม ตั้งอยู่บ้านเกาะเสม็ด ห่างจากตัวอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประมาณ 1 ก.ม. วัดแห่งนี้มีอายุประมาณ 700 ปี ปัจจุบันพระวิจารณ์วุฒิคุณ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะรัฐกลันตัน มีสิ่ง ก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ “พระพุทธลีลามหามงคล” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 จำลองแบบมาจากพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม มีอุโบสถที่ได้รับการบูรณะต่อเติมจากเดิมที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 และมีต้นพิกุลศักดิ์สิทธิ์ มีอายุประมาณ 300 กว่าปี  (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 4 รูป)

                           2. วัดแจ้งพุทธาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อเสม็ด ต. เตอร์เบาะ อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน วัดแห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธิธรรมรัตน์ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลตุมปัต เขต 1 ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กุฏิหลวงพ่อทวดและหลวงพ่อโต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยพุทธศาสนิกชนชาวจีน (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 3 รูป)

                           3. วัดประชาจินาราม (วัดกูลิม) ตั้งอยู่บ้านกูลิม อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 เดิมวัดแห่งนี้เป็นป่าช้าของชาวจีน ปัจจุบันพระครูพิศาลศุภกิจ เป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะรัฐกลันตัน ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 สระน้ำ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

                           4. วัดโคกสยาวนาราม ตั้งอยู่บ้านโคกสยา ต. จาบังเอิมปัต อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน ห่างจากตัวอำเภอตุมปัต ประมาณ 5 ก.ม. สันนิษฐานว่า วัดแห่งนี้มีอายุประมาณ 350 ปี ปัจจุบันพระครูสุทธศีลาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2461 รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 4 รูป)

                           5. วัดอารยคีรี ตั้งอยู่บ้านอาเรล์ ต. เปาลีมอ อ. โกตาบารู รัฐกลันตัน เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีอายุเกิน 100 ปี ปัจจุบันมีพระครูเมตตาธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอบาเจาะ ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ รูปเหมือนพระครูวิริยสังวรณ์ (พระสังกัจจายน์) (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 5 รูป)

                           6. วัดอุตตามาราม ตั้งอยู่บ้านบางแซะ ต. เรเปะก์ อ. ปาเซร์มัส รัฐกลันตัน วัดแห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2409 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย ในอดีตมีเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พระวิจารณญาณมุนี       (ครน ปุณฺณสุวณฺโณ) เป็นที่รู้จักในหมู่นักเล่นพระเครื่อง ท่านได้สร้างพระควัม (พระปิดตา) ซึ่งเป็นพระที่มีคุณทางเมตตามหานิยม ค้าขายร่ำรวย อีกทั้งอยู่ยงคงกระพัน ปัจจุบันมีพระครูอุดมธรรมปฎิภาณ เป็นเจ้าอาวาสและ      เจ้าคณะอำเภอปาเซร์มัส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถที่สร้างในสมัยพ่อท่านครน และกุฏิพ่อท่านครน (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 5 รูป)

                      7. วัดประชุมธาติชนาราม ตั้งอยู่บ้างยุงเกา ต. ใย อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน ห่างจากชายแดนฝั่งอำเภอตากใบ ประมาณ 7 ก.ม. วัดแห่งนี้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1903 ปัจจุบันมีพระครูพิพัฒน์อรรถกิจ เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กุฎิไม้หลังเก่าที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 5 รูป)

                      8. วัดมัชฌิมาราม ตั้งอยู่บ้านยุงเกา อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นประมาณ 400 ปีเศษ กระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซีย จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 4 วัดในรัฐกลันตัน ปัจจุบันมีพระครูเทศธรรมนาถ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอตุมปัต เขต 2 ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธบารมีธรรมจำรัสโลก เป็นชื่อพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีความหมายว่า “รูปลักษณ์ของพระพุทธที่ส่องแสงแจ้งและรอบรู้” และภาพพุทธประวัติภายในฐานพระพุทธรูปของอุโบสถ (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 7 รูป)

                      9. วัดพิกุลใหญ่ ตั้งอยู่บ้านยุงเกา ต. เปิงกาลันกุโบร์ อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน ห่างจากชายแดนฝั่งอำเภอตากใบ ประมาณ 8 ก.ม. สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างในสมัยเดียวกับวัดชลธาราสิงเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส ปัจจุบันมีพระครูวินัยธรมานัด ฐิตมโน เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2543 และมีต้นพิกุลทองใหญ่มีอายุประมาณ 320 ปี (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 2 รูป)