ธุรกิจ

ข้อมูลการนำเสนอเรื่อง ECER (East Coast Economic Region)

หมายเหตุ : 

เนื่องจากไฟล์เอกสารมีขนาดใหญ่ (20 MB จำนวน 75 หน้า) จึงได้แบ่งเป็น 6 ไฟล์ย่อย เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมข้อมูลได้สะดวกขึ้น