พิธีการทูต : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง News

พิธีการทูต : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

ที่    8  /2562

เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้     

1.    การลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ (18-B Mandeville Gardens, Ballygunge, Kolkata) ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

2.    พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ Nipponzan Myohoji Temple (วัดญี่ปุ่น)                     (เลขที่ 60 Kabi Bharati 1, Lake Terrace Road, Lake Market, Kolkata) ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

(การแต่งกาย: ชุดสุภาพโทนสีฟ้า)

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

1 สิงหาคม 2562