พิธีการทูต : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว News

พิธีการทูต : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

ที่   6  /2562

เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ (18-B Mandeville Gardens, Ballygunge, Kolkata) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

28 มิถุนายน 2562