พิธีการทูต : การเปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม News

พิธีการทูต : การเปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
ที่   4  /2562
เรื่อง การเปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
 
 
ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา มีกำหนดเปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ (7/5A Burdwan Road, Alipore, Kolkata, 700 027) 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
              27 พฤษภาคม 2562