พิธีการทูต : ข้อความสารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรี ถึงนายกรัฐมนตรีอินเดีย และจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ต่อเหตุพายุไซโคลน Fani พัดถล่มอินเดีย News

พิธีการทูต : ข้อความสารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรี ถึงนายกรัฐมนตรีอินเดีย และจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ต่อเหตุพายุไซโคลน Fani พัดถล่มอินเดีย

ข้อความสารแสดงความเสียใจ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย

BEGIN

“Excellency,

                             It is with profound sadness to learn that cyclone Fani has hit the eastern coast of
the Republic of India, particularly the State of Odisha, causing loss of lives, extensive property damages and millions of displaced people.  

                             On behalf of the Royal Thai Government and the Thai people, I would like to extend my heartfelt condolences to the Government of India and those who lost their loved ones in this disaster. We hope their livelihood will be soon restored to normalcy. Our thoughts and prayers are with your people during this difficult time. At the same time, I would like to praise the Government of India for its effective response to this devastating storm.

                                           Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

 

                                                                             General Prayut Chan-o-cha (Ret.)

                                                                      Prime Minister of the Kingdom of Thailand”

END.

ข้อความสารแสดงความเสียใจ จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงนางสุษมา สวราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

BEGIN

“Excellency,

                             I was deeply saddened to learn of the tragic natural catastrophe caused by cyclone Fani in the eastern states of India, resulting in loss of lives and destruction of houses as well as leaving millions of people without shelters.

                             During this difficult time, I would like to extend my heartfelt condolences and sympathy to Your Excellency and, through you, to the Government and the people of India as well as those affected by this severe natuaral disaster. I also hope that the affected areas will soon be rehabilitated and fully restored. 

                                           Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

 

                                                                                       Don Pramudwinai

                                                                                   Minister of Foreign Affairs

                                                                                 of the Kingdom of Thailand”

END.