ข่าวและกิจกรรม News

ข่าวและกิจกรรม

 • บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (อินเดีย)
  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (อินเดีย)
  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (อินเดีย) ดำเนินกิจการฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุไก่ ฟาร์มไก่เนื้อ อาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์บก โดยเริมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ที่เมืองเจนไน และขยายสาขาไปในภาคต่างๆ ของอินเดีย ปัจจุบัน มีสาขาที่เมืองบังกาลอร์ เมืองปูเน่ เมืองไฮเดอราบัด เมืองในรัฐปันจาป และล่าสุดเมืองกัลกัตตา โดยในภาคตะวันตก ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจุบัน ดำเนินกิจการเฉพาะที่เกี่ยวกับไก่และอาหารไก่ .......
  12 ก.พ. 2556
 • นิทรรศการ Bengal Leads 2013
  นิทรรศการ Bengal Leads 2013
  เมื่อวันที่ 15 – 17 ม.ค. 2556 รัฐบาลเบงกอลตะวันตกได้จัดนิทรรศการ Bengal Leads ครั้งที่ 2 ที่เขตอุตสาหกรรมท่าเรือ Haldia โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่รัฐฯ
  25 ม.ค. 2556
 • งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555
  งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2555 ที่โรงแรมเดอะปาร์ค เมืองกัลกัตตา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน
  7 ธ.ค. 2555
 • สื่อมวลชนอินเดียเยือนไทย
  สื่อมวลชนอินเดียเยือนไทย
  ในช่วงวันที่ 18 – 24 เมษายน 2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้ดำเนินโครงการพาสื่อมวลชนอินเดียเยือนไทย โดยนายสุขุม สมประสงค์ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้นำสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ในเมืองกัลกัตตารวม 4 ฉบับ เดินทางเข้าชมสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ในกรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา หัวหิน และเพชรบุรี รวมทั้งโครงการในพระราชดำริต่างๆ
  9 ต.ค. 2555
 • Destination Thailand 2012
  Destination Thailand 2012
  เมื่อวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้จัดงาน Destination Thailand 2012 ที่โรงแรมปาร์ค เมืองกัลกัตตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ไทย อาหารไทย และข้อมูลการท่องเที่ยวไทย...
  19 มิ.ย. 2555
 • Thailand Trophy
  Thailand Trophy
  Thailand Trophy..... เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตารับเชิญสโมสรราชตฤณมัยกัลกัตตา (The Royal Calcutta Turf Club) เข้าร่วมงานการแข่งขันม้าโปรแกรมพิเศษ โดยเป็นเจ้าภาพมอบรางวัล
  19 มิ.ย. 2555
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาเปิดงานแสดงศิลปะภาพวาด
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาเปิดงานแสดงศิลปะภาพวาด
  เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 นายประสิทธิเดช วิชิตสรสาตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยนายสุขุม สมประสงค์ รองกงสุลใหญ่ฯ และนายมณฑล วงษ์เลิศ กงสุล ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวิศวภารตี สันตินิเคตัน เมืองโบลปุระ ห่างจากเมืองกัลกัตตา ประมาณ 175 กิโลเมตร ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่มีงานนิทรรศการภาพวาด โดยมีศิลปินแห่งชาติของไทย 2 ท่าน และอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวนหนึ่งเข้าร่วมงานด้วย
  19 มิ.ย. 2555
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔---- ๑. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้จัดแสดงหนังสือเนื่องด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ห้องสมุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในระหว่างวันที่ ๑๕ พ.ย. – ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ และในบริเวณงานเลี้ยงรับรองที่โรงแรมปาร์ค เมืองกัลกัตตา ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก
  19 มิ.ย. 2555
 • คนไทยและคนอินเดียในเมืองกัลกัตตาบริจาคช่วยบรรเทาภัยน้ำท่วมในไทย
  คนไทยและคนอินเดียในเมืองกัลกัตตาบริจาคช่วยบรรเทาภัยน้ำท่วมในไทย
  คนไทยและคนอินเดียในเมืองกัลกัตตาบริจาคช่วยบรรเทาภัยน้ำท่วมในไทย----
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้จัดประชุมชี้แจงและหารือกับชุมชนชาวไทยในเมืองกัลกัตตาและเขตใกล้เคียงเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ประสบความยากลำบากเป็นจำนวนมาก
  19 มิ.ย. 2555
 • พิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดเมตตาพุทธาราม
  พิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดเมตตาพุทธาราม
  พิธีทอดกฐินและพิธีส่งมอบกังหันน้ำชัยพัฒนาพระราชทาน ณ วัดมหาโพธิฯ พุทธคยา -เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2554 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ฯพณฯ ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส ประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางไปยังเมืองพุทธคยาเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเมตตาพุทธาราม
  19 มิ.ย. 2555
 • รองกงสุลใหญ่ (ท้องถิ่น) ร่วมงานวันมาฆบูชาโลก 2554
  รองกงสุลใหญ่ (ท้องถิ่น) ร่วมงานวันมาฆบูชาโลก 2554
  รองกงสุลใหญ่ (ท้องถิ่น) ร่วมงานวันมาฆบูชาโลก 2554
  23 ก.ย. 2554
 • รองกงสุลใหญ่ (ท้องถิ่น) ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย
  รองกงสุลใหญ่ (ท้องถิ่น) ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย
  รองกงสุลใหญ่ (ท้องถิ่น) ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย
  15 ก.ย. 2554
 • กิจกรรมในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  กิจกรรมในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  กิจกรรมในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  15 ก.ย. 2554
 • สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเซ็นต์ซาเวียร์จัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในไทย
  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเซ็นต์ซาเวียร์จัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในไทย
  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเซ็นต์ซาเวียร์จัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในไทย
  7 ก.ค. 2554
 • “Destination Thailand 2011” ที่เมืองกัลกัตตา
  “Destination Thailand 2011” ที่เมืองกัลกัตตา
  “Destination Thailand 2011” ที่เมืองกัลกัตตา
  9 มิ.ย. 2554