ข่าวและกิจกรรม : ประกาศ เรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเนปาล News

ข่าวและกิจกรรม : ประกาศ เรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเนปาล

        เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนปาล จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เนื้อความดังต่อไปนี้
        “ ณ วันที่ 16 กันยายน 2558 ได้ปรากฎว่ามีกลุ่มการเมืองและประชาชนในเนปาลออกมาชุมนุมประท้วง (Bandh) เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเมืองต่างๆ ของเขตที่ราบ Tarai หลายเมือง ซึ่งรวมถึงเมืองลุมพินี ที่มีชาวไทยนิยมเดินทางไปแสวงบุญเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของวัดไทยลุมพินีอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเนปาลได้ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน (Curfew) ในบริเวณเมืองลุมพินีและใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครบาชทูตฯ จึงขอความร่วมมือชาวไทยที่จะเดินทางมายังเนปาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะเดินทางไปยังเมืองลุมพินี โปรดใช้ความระมัดระวังและติดตามข่าวสารจากสื่อสารมวลชนต่างๆ ตลอดจนวัดไทยลุมพินีอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพยายามอย่าเข้าใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหรือบริเวณที่มีการประท้วง ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป”
       สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศเนปาล โดยเฉพาะเมืองลุมพินี เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด