ข่าวและกิจกรรม : โครงการกงสุลสัญจร ณ เมือง ดาร์จีลิ่ง News

ข่าวและกิจกรรม : โครงการกงสุลสัญจร ณ เมือง ดาร์จีลิ่ง

      ในช่วงวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้สัญจรไปพบปะน้องๆนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณ เมืองดาร์จีลิ่ง และกาลิมปง รัฐเบงกอลตะวันตก ซึ่งเป็นการเยี่ยมเยือน จัดกิจกรรมพูดคุย มอบอุปกรณ์ กีฬา และเครื่องเขียนให้กับนักเรียนไทย