ข่าวและกิจกรรม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา News

ข่าวและกิจกรรม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

นายปรีชา แก่นสา กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย จัดกิจกรรมทำบุญในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาและนำประชาชนชาวไทยในเมืองกัลกัตตาและเมืองใกล้เคียงเขียนปณิธานความดีตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ซึ่งมีประชาชนทั่งชาวไทยและชาวอินเดียร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง