ข่าวและกิจกรรม : งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว News

ข่าวและกิจกรรม : งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงแรม The Park โดยทางรัฐบาลรัฐเบงกอล ประเทศอินเดียได้มอบหมายให้ นาย Trilochan Singh (Additional Chief Secretary, Government of West Bengal) เป็นผู้แทนในฐานะแขกเกียรติยศ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเบงกอล นักธุรกิจชาวอินเดีย Friends of Thailand กงสุลใหญ่ และกงสุลต่างประเทศ รวมทั้งกงสุลกิตติมศักดิ์หลายท่าน และชาวไทย รวมแล้วประมาณ ๒๕๐ คน
 
          พิธีเริ่มด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทย ต่อด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติอินเดีย จากนั้นนางสาวภัทธิรา เจียมปรีชา  รษก. กสญ.ฯ ได้กล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง ภายในงานได้จัดแสดงโปสเตอร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทางสกญ.ฯได้จัดเลี้ยงอาหารและขนมหวานไทยหลากหลายรายการบริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งได้มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดงานด้วย งานเลี้ยงรับรองดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติยิ่งและเป็นที่ประทับใจแก่แขกที่เข้าร่วมงาน