ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครงาน (ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองและพิธีการทูต) News

ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครงาน (ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองและพิธีการทูต)

ดังรายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ (ภาษาอังกฤษ)