รัฐและเมืองสำคัญ  Information

รัฐและเมืองสำคัญ

รัฐเบงกอลตะวันตก (west bengal)

รัฐพิหาร (Bihar)

รัฐโอริสสา (Orissa)

รัฐฌารขัณฑ์ (jharkhand)

รัฐฉัตติสครห์ (chhattisgarh)

ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (andaman and nicobar islands)