คนไทยในต่างประเทศ

แผนอพยพ

  • คู่มือการอพยพ
    คู่มือการอพยพ
    เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย และต่อชีวิตพี่น้องชาวไทย ทางสถานกงสุลใหญ่ได้เตรียมการรับมือแหละหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านพี่น้องสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปเป็นข้อศึกษา และเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและจำเป็นได้
    28 ส.ค. 2555