กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์ | Location/Map

Royal Thai Consulate-General           
151, Main Khayaban -e- Hafiz,
Phase-VI, Defence Housing Authority,
Karachi

Office Hours  :   Monday to Friday 8.30 - 16.30

Visa Submission 8.30 - 10.30

Visa Delivery 11.00 - 12.00

Tel. (92-21)  3585 5405 - 6

Fax. (92-21)  3585 5404

Visa Section #102


E-mail : thaikhi@mfa.go.th

Website : http://www.thaiembassy.org/karachi

Facebook :http://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralKarachiPakistan